HELBURU OROKORRA

Gipuzkoan ezagutzaren eta belaunaldien arteko balioen kudeaketa eta transferentzia dinamizatzea eta sustatzea, gaur egun arlo horretako ekimenetan lan egiten duten eragileen inplikazio eta lankidetzatik, tresna eta ikuspegi horiek beren jardueretan aplikatzeko orientazioa eta aholkularitza behar duten erakundeetara.

HELBURU ZEHATZAK

  • Belaunaldien arteko ezagutzaren transferentziari eta bizi-zikloen kudeaketari buruz azken urteotan garatu diren praktikak eta ekimenak identifikatzea, aukeratzea eta aztertzea, batez ere Gipuzkoan egin direnak.
  • Aztertutako belaunaldien arteko esperientzietatik ikaskuntzak eta jardunbide egokiak ateratzea, beste erakunde, pertsona eta testuinguru batzuetarako eredu eta gomendio didaktiko gisa balio dezaten.
  • Emaitzak erakunde parte-hartzaileen artean zabaltzea, eta, modu zabalagoan, tresna-tipologia hori aplikatzeko interesa izan dezaketen erakundeen artean.
  • Gipuzkoan balore-transmisioari eta belaunaldien arteko ezagutzaren transferentziari buruzko erakundeen eta ekimenen sare bat sortzea sustatzea.