Belaunaldi arteko Programa kontzeptura hurbiltzeko hainbat hurbilketa planteatzen ditugu:

  • “Belaunaldien arteko programa batek, irudikapen ideal gisa, funtsezko hiru dimentsio aipatzen ditu bere kontzeptuan. Alde batetik, programa ororen berezko intentzionalitatea; bestetik, tarte inplizitua ‘inter’ guztian, bi edo gehiagoren artean gertatzen den guztian; azkenik, denborazkotasuna-historikotasuna, belaunaldiei buruz hitz egitean nahitaezko gakoa. Horregatik, esan dezakegu belaunaldien arteko programa kontzeptuak belaunaldi ezberdinen artean zerbait gertatzeko asmoa adierazten duela, eta hori da programaren izateko arrazoia”[1].

 

  • “Belaunaldien arteko programek adin desberdinetako pertsonen arteko harreman- eta lankidetza-esperientziak ahalbidetzen dituzte, ezagutzak, gaitasunak eta balioak transmititzen eta trukatzen laguntzera bideratuak, eta, norberaren eta taldearen aberastea ahalbidetzeaz gain, modu aktiboan lagun dezakete komunitate-kohesioan eta -garapenean. Programa mota horiek adin edo belaunaldi desberdinetako pertsonak elkartzeaz harago doaz, elkarrekintza eta elkarrekiko eragina baitakarte. Parte-hartze aktiboa eskatzen dute; izan ere, programen esperientzia izaerak errazten du ezagutzaren trukea esanguratsua izatea. Aldaketa eragiteko asmoa dute, eta, beraz, ez dira ustekabean sortutako egoerekin nahastu behar; nolabaiteko plangintza behar dute. Horietan parte hartzen duten pertsonentzat eta bizi diren komunitatearentzat balioa sortzen dute. Dakarten ikaskuntzak herritar arduratsuak aktibatzen dituzten oinarrizko gaitasunak garatzea ahalbidetzen du (gaitasunak, trebetasunak, ezagutzak eta balioak integratuz)”[2].

 

  • “Plangintza-parametro batzuen arabera antolatutako jarduerak izan behar dute. Belaunaldi ezberdinetako kolektiboek parte hartzen dute. Elkarrekiko harreman onuragarria ezartzen da, eta bi taldeek zerbait ikasten dute.
    • Belaunaldien arteko programak belaunaldien arteko harremanak sustatzeko tresna dira.
    • Belaunaldien arteko programa bat garatzen diren elkarrizketetan, bizipenetan edo jardueretan oinarrituta egon daiteke, belaunaldi desberdinetako pertsonen arteko jardueren plangintza eskatzen duen aurretiazko eskema baten arabera.
    • Programa honek bi alderentzako onurak ekarriko dituzten ondorioak ekarri behar ditu”[3].

 

 

[1] Programas intergeneracionales. Guía introductoria. Mariano Sánchez Martínez, Matthew Kaplan eta Juan Sáez Carreras. Colección Manuales y Guías Serie Personas Mayores N.º 31009. IMSERSO (The Pennsylvania State Universityrekin lankidetzan). 2010 https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents/binario/programasintergeneracionales31.pdf

[2] Hacia una sociedad intergeneracional: ¿cómo impulsar programas para todas las edades? Guía práctica. Centro del Conocimiento de Fundación EDE. Bizkaiko Foru Aldundia. Gizarte Ekintza Saila. 2015. https://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO3/Temas/Pdf/ProgramasIntergeneracionales/GuiaPractica_CAS.pdf?hash=4bd0e23af7af6fc610d24ac0349f7724&idioma=IN

[3] Gazte Gida. Promoviendo la solidaridad entre generaciones. Guía para impulsar proyectos intergeneracionales entre las asociaciones juveniles de Bizkaia. Juan de los Toyos Fundazioa. Eusko Jaurlaritza. http://juandelostoyos.com/pdf/GAZTEGIDA_DIGITAL.pdf