Belaunaldien arteko elkartasuna sustatzeko, ikerketek eta praktikek oso modu positiboan ebaluatu dute belaunaldien arteko ikaskuntza (BaI). EMILak (European Map of Intergenerational Learning[1], honela deskribatzen du BaI:

Adin desberdinetako pertsonek elkarrekin ikasteko duten modua. BaI etengabeko ikaskuntzaren zati garrantzitsua da, eta belaunaldiek elkarrekin lan egiten dutela esan nahi du, gaitasun, balio eta ezagutza berriak lortzeko.

Ezagutza-transferentziaz harago, BaIk belaunaldi ezberdinen arteko elkarrekiko ikaskuntza-harremanak sustatzen ditu, eta gure gizarteetan (zahartuz doazen gizarteak) kapital soziala eta gizarte-kohesioa garatzen laguntzen du.

BaI Europa osoan gertatzen ari den aldaketa demografikoari ekiteko moduari eta belaunaldien arteko jardunaren bidez belaunaldien arteko elkartasuna areagotzeko moduari heltzeko bide bat da.

BaIren helburua belaunaldi desberdinetako pertsonak biltzea da, jarduera baliagarriak eta elkarrekiko onuragarriak egiteko, belaunaldien artean ulermen eta errespetu handiagoa sustatzeko, eta pertsonek elkar errespetatzen duten eta hobeto konektatuta dauden komunitateak eta taldeak eraikitzen laguntzeko. BaI inklusiboa da, belaunaldiek elkarri eta inguruko inguruneari eskaini behar dizkieten baliabide positiboetan oinarrituta.

 

[1] http://www.emil-network.eu/